Immortal Existence- part 1

26. července 2010 v 0:33 | Shio Usami No Uchiha
Imortal Existence

Humans (lidé)

Nad oblastí Tirisfal Glades pršelo. Bylo šero, i když odbíjela třetí hodina odpoledne. Lady Seal - blonďatá paladinka z řad lidí běžela skrz Tirisfalské lesy do Brilu. V ruce držela důležitý dopis pro vůdce jejich armády. Už skoro necítila nohy, ale její silná vůle ji hnala dál. Když se pomalu blížila k hlavnímu stanu ve východní části městečka Brill, tak spatřila skupinku tří nemrtvích vojáků.
,,Pozor, člověk" zpozorněl jeden z nich a v rukou se mu začala utvářed ledová koule.
Sakra, zbytečně mě zdržují, nechápu důvod těch neustálých válek. Pomyslela si Lady Seal a tasila svou zbraň.
,,Divine storm" zakřičela a objevila se kolem ní rotující zlatá záře a světlem vytvořená kladiva a nepřátelé padli.
,,Tak o tři míň" zasunula zbraň a opět se rozběhla.
Pršelo pořád víc a víc a její kroky se pořád zpomalovaly, až nakonec úplně zastavila. Potřebovala si nachvíli oddechnout. Nebyla zvyklá běhat v pancířové zbroji s těžkou zbraní na zádech, 2 kilometry v takovém počasí. Ztěžka oddechovala a zaposlouchala se do okolních zvuků. Bylo ticho, slyšela jen déšť, tlumený boj z dálky a podivný zvuk vycházející zpoza ní.
Zvuk? Ano, jsou to kroky, zapřemýšlela a pomalu se otočila.
,,Aha, to jsi jen ty Leione?" ulevilo se jí.
,,Jen já?? Trvalo ti to nějak dlouho, tak jsme se tě vydal hledat" oznámil jí a došel k ní.
,,Máš nějaký problém? Nemůžu za to, že mě na půly cestě překvapili nemrtví a zranili Artemis (kůň)." okřikla svého vůdce.
,,A co tam po tobě chtěli?" zeptal se jí Leion.
,,Dali mi tento dopis určený pro tebe" odpověděla a předala ho Leionovi. Společně se poté vydali do hlavního stanu.
,,Dopis od nejvyšší rady Aliance?" vytřeštil oči Leion a pustil se do čtení.

Blood Elf ( Krvavý Elf)

Feon vzala dopis od nejvyšší rady Hordy do ruky a začala číst.

Velevážená Feon,
Den, kdy potřebujeme pomoc Vás Vyvolených nadešel. Lich King se dal do pohybu a začal mobilizovat armádu mrtvých poblíž Icecrown Citadely. Podle věštkyně je v Dalaranu ukryta zbraň, hodná té moci, aby Lich Kinga jednou pro vždy zničila. Zbraň však lze vyvolat jen se silou všech deseti vyvolených, a proto vy a vaši ochránci doputujte co nejdříve k portálu do Dalaranu. Ostatní portály přestaly z nějakého, nám neznámého důvodu, fungovat. Od této chvíle je Aliance a Horda jednou stranou, která se spojila proti společnému nepříteli. Jelikož budeme jednou frakcí, tak rady obou frakcí rozhodli o tom, že úředním jazykem bude řeč Aliance. Těšíme se na Vás v Dalaranu.

,,Takže Saku, půjdeš se mnou ty a Ishiteki" řekla rázně Feon.
,,J-Já?" začervenala se Saku.
,,Ano, ty. Jsi moje služebná a poneseš mi zavazadla. Copak jsi si myslela, že je povleču sama? Na to já nemám čas, protože si budu povídat s Ishitekim" pousmála se a odešla ke dveřím.
,,Zabal mi, za chvíli vyrážíme. Jen zajdu pro Ishitekiho" řekla a vyšla z domu na sluncem zalité ulice Silvermoonu. Bydlela kousek od sídla všech paladinů, to proto, aby měla nad Ishitekim dohled. Po krátké cestě odbočila do dveří, kryté modrým závěsem a ocitla se ve velké hale, zdobené světli a zlatým kováním. Nahoře na schodech seděl postarší muž a četl si nějaké papíry. Feon se pomalu vydala za ním.
,,Dobrý den slečno Feon" pozdravil se a věnoval jí úklonu.
,,Dobrý den, je tu Ishiteki?" zeptala se.
,,Bohužel slečno Feon, brzy ráno odešel posledním funkčním portálem do Orgrimmaru" sdělil jí statný paladin a Feon zamrazilo v obličeji.
,,Jak, jak s eopovažuje odejít a neříct mi to?" vybouchla jako sopka, až se to rozléhalo po celé síni.
,,Je mi to velmi líto" omlouval se.
,,Ale to není vaše chyba, já už se o něj postarám" řekla a odpochodovala si to naštvaná zpátky ven.
,,Kdyby nebyl tak krásný, milí a překrásný, tak bych ho za tohle zabila" rozkřikla se až se děti u fontány nechápavě dívali, zda je v pořádku a nepotřebuje pomoc od lékaře.
Pak se tedy posadila na lavečku a zapřemýšlela. Zampřemýšlela nad časy, kdy ho poprvé potkala a dozvěděla se jeho jméno. Když jí byl udělen jako její osobní strážce i den, kdy ji poprvé odmítl.....

Night Elf (Noční elf)

,,Elrysiar, nemusíš spěchat. Loď, která nás má dopravit do Valiance Keep bude stejně k mání až za 2 dny" dopadl Elrysiar do ruky popsaný list ze stromu, který jí pomocí své síly poslala Spinny Crystal.
,,Nemám pospíchat, ale co mám jako dělat? Z Ashenvale je to do Auberdine 2 dny, takže bych to stejně dřív nestihla. Navíc nemám ani nic na čem bych jela, takže musím pěšky." řekla si pro sebe. Po přečtení toho dopisu, který před pár hodinami dostala, byla neklidná.
Chci se do Dalaranu dostat co nejdříve, ale opravdu nemá smysl v této chvíli spěchat. Lich King nám to pořádně zkomplikoval. Pomyslela si a pokračovala pořád dál tou vyšlapanou lesní cestou, osvícenou modrými zarostlými lampami. Byla tak zamyšlená nad plánem cesty, že zapoměla dávat pozor a nevšimla si rychle se blížícího nepřítele v dálce. Zastavila a zapřemýšlela. Bylo to zvláštní... mír s Hordou. Když pomyslela na to, že bude muset snášet ty namyšlené keci té blond blood elfky Feon, tak by radši ani ten mír nechtěla. Najednou však ucítila tupou ránu do břicha a jediné co si pamatovala bylo přistání v nedalekém jezírku.
,,Hej..vzbuď se" uslyšela mužský hlas.
,,Co, co se stalo?.. Blood elf?" vyjekla a uchopila do ruky hůlku.
,,Hej klid, noční elfko!" řekl tajemný krvavý elf s tmavými vlasy a podal potlučené Elrysiar kousek chleba.
,,To ty jsi do mě vrazil?"
,,Ano"
,,Tak proč mi tedy pomáháš?" zeptala se.
,,Ani nevím. Přišlo mi hloupé, nechat plavat v jezírku elfku v bezvědomí, i když nepřítele" řekl a kousek poodstoupil.
,,Aha, takže horda umí být i vychovaná" pousmála se Elrysiar.
,,Pozor na jazyk... Horda je vychovaná. Možná trochu jinak než Aliance, ale je" obhajoval svou frakci.
,,Jo a k tomu s tím nepřítelem, to je minulost... prý vyšla ráno nová vyhláška v níž se píše, že se Aliance a Horda spojili proti Lich Kingovi" sdělila mu tuto novinku a čekala na jeho reakci.
,,To ti můžu věřit..., ale taky ne"
,,Věř si čemu chceš, já jsem ti jen řekla pravdu" dojedla chléb a postavila se.
,,Připadáš mi povědomá, jak se jmenuješ?" zeptal se najednou.
,,Jsem Elrysiar, vyvolená Nočních elfů" odříkala povýšeným tónem.
,,A tvé ctěné jméno?" zeptala se zvědavým tónem.
,,Je nepodstatné, nepotřebuješ ho znát" odsekl a vyšel směrem po cestě do kopce.
,,Neříkej mi, že jdeš do Auberdine" začala panikařit Elrysiar, protože nechtěla, aby s ní šel.
Nic neříkal, jen tiše pokračoval dál a díval se po okolním hvozdu.
,,Proč nic neříkáš?" naštvala se.
,,Protože si říkala, abych ti to neříkal!" zasmál se a obdařil ji úsměvem.

Undead (Nemrtví)


,,Arthasi*, proklínám tě. Ani teď od tebe nemám pokoj. Zrovna uprostřed války s lidmi si umaneš mobilizovat tu tvou směšnou armádu nemrtvích" zařval vztekle Crael, až se jeho hněv šířil nad celími Ruinami Lordaeronu, které se tyčili nad městem Undercity( je v podzemí).
,,A ještě ten otravný jazyk Aliance, hrůza. Mám chuť někoho zabít" řekl a najednou se po něm slehla zem.
,,Tohle bys neměl dělat, hlupáku" řekla chaldně Trixx, která stála poblíž.
Crael byl jako stín. Nikým nespatřen se vplýžil za obranu Aliance a uviděl svůj cíl.
,,Hej Seal, nechť pozvednou bílé vlajky, válka skončila" rozkázal jí Leion a Seal se rozběhla k věži.
,,Vyvěste bílé vla-vla" najednou ji začalo něco dusit, jakoby měla pod krkem nevyditelnou ruku.
Opět se kolem ní  oběvila zlatavá záře, která tentokrát zbavila Craela neviditelnosti a ona mohla vytáhnout meč. Najednou se jí však zatočila hlava a zakymácela se. Pak jen cítila ohromnou bolest dýk zařezaných v jejím těle.
,,Creali, dost" rozběhl se na něj Leion. Creal uskočil a své dýky od krve upevnil zpět na opasek. ,,Seal, Seal" zařval Leion a podíval se směrem k ní. Seal se zapotácela a padala k zemi. Leion ji naštěstí v poslední chvíli zachytil a vzal do náručí. byla ošklivě zraněná a začala sebou nezvladatelné třást.
,,Jsou otrávené, zbývá jí tak minuta života" řekl s úsměvem Crael.
,,Ty šmejde, co jsi to Seal udělal?" vynořil se zpoza Craela, dosud neviditelný Leionův bratr Ronyss a zarazil mu dýku do břicha.
,,Ááá.. koho pak to tu máme? Další chudáček z Aliance, Ronyss. Vážně si myslíš, že mi tohle něco udělá?" řekl chladně a odhodil Ronysse pryč.
,,L-Leione" kymácela s sebou Seal v Leionově náručí.
,,Leione, chytel, ať to Seal vypije" ozval se Ronyss a hodil po Leionovi lahvičku s červeným obsahem.
,,Seal...musíš to vypít" řekl Leion a paladinka se vší silou snažila jeho rozkaz splnit.
Po vypití lahvičky se její tělo uklidnilo, ale ona sama ztratila vědomí.
,,Má štěstí, že je Ronyss připravený, příště už tu on nebude, aby ji zachránil" řekl naštvaně a zmizel.
,,Šmejd jeden... doufám, že jsi spokojenej tyy.. spojenče" zařval na něj Ronyss.
,,Toho spojence si vyprošuji, je to jen dočasné" ozvalo se ze všech stran a pak náhle vše utichlo.

TO BE CONTINUED(mapa, kde se všichni nachází)

*Arthas- je to pravé jméno Lich Kinga

Tak snad se první díl líbil a sem sama zvědavá, jaké bude jeho hodnocení, takže prosím o komentáře, ať mám větší chuť do dalšího dílu !! :D
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Miya-chan Miya-chan | Web | 26. července 2010 v 0:52 | Reagovat

wau! je to fakt dobré :) těším se na další díl, snad bude brzo :)

2 Miya-chan Miya-chan | Web | 26. července 2010 v 12:46 | Reagovat

budu se těšit :)
advík závidim.. :P :D

3 Katsumi Kioshi Katsumi Kioshi | E-mail | Web | 26. července 2010 v 14:44 | Reagovat

Páni bylo to dokonale a podrobně rozepsané !!! Ty tu hru asi vážně miluješ ..Honem další !! XD

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama


Děkuji za návštěvu a někdy se zase vraťte!!